Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeutene behandler barna hver for seg, eller i gruppe. Behandling kan gis hos fysioterapeuten, i barnehagen, på skolen eller i hjemmet. Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser.

Fysioterapitjenesten