Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Gruppeoppfølging fra miljøkonsulentene på ungdomsskolen

Gruppeoppfølging fra miljøkonsulentene på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene driver ulike grupper ved behov. I gruppene drøftes ulike tema, de gjennomfører oppgaver/øvelser og reflekterer sammen.

Gruppene skal bidra til å styrke elevenes selvfølelse, forståelse for andre og seg selv, bevisstgjøre deres plass i fellesskapet og skape relasjoner mellom elever.

Kvinesdal ungdomsskole