Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Gruppetiltak for barns utvikling

Gruppetiltak for barns utvikling

Barnehagen deler inn i faste grupper der det er fokus på samspill, språkutvikling, mestring og adferd.

Barnehagen