Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Tiltaket er for elever mellom 13-23 år hver tirsdag fra 14:00-16:00 i helsestasjonens lokaler. Her gis det informasjon om prevensjon, helse generelt og psykisk helse.

Helsestasjonen