Hybeloppfølging

Målet er å sikre et godt botilbud med forsvarlig oppfølging av ungdommer som er ulike årsaker ikke kan bo i opprinnelig hjem. Ungdommene får tett miljøarbeider oppfølging knyttet til skole / dagtilbud, tilsyn, rutiner og andre behov.

Hybel som tiltak kan være viktig for ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo i opprinnelige hjem. Ungdommene følges da opp av ettervernskonsulenter alt avhengig av oppfølgingsbehovet til den enkelte. Økonomien skal være en deling mellom foreldre, lånekasse, barneverntjenesten og / eller NAV, alt etter vurderingen av den enkeltes situasjon og behov. Miljøarbeidere er tilknyttet Hildurs Hus i Lyngdal, som driftes av Lister barnevern som et møtested og tiltak for ungdom i regionen. Det er også hybler tilknyttet Hildurs hus, eller i umiddelbar nærhet.

Hildurs hus: En trygg plass å være, for store og små. | Lister (listersamarbeidet.no)

Hybeltiltak er ett av flere tiltak som Lister barnevern tilbyr sine ungdommer som ettervernstiltak.

Kontaktinformasjon er 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE