Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre, observasjoner av barnet/ungdommen, samtaler/terapi med foreldre og barn/ungdom.

Helsestasjonen