Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Individuell samtale/oppfølging fra miljøkonsulent på ungdomsskolen

Individuell samtale/oppfølging fra miljøkonsulent på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene har ansvar for for å følge opp enkeltelever med samtaler eller annen oppfølging på ulike tema, saker og nivåer. Tiltaket skal bidra til økt livsmestring og styrke elevens psykiske helse. Miljøkonsulenten bistår i forskjellige personlige saker og skal være en trygg voksen.

Tiltaket er for elever som har behov for samtale/oppfølging som selv tar kontakt eller blir henvist fra lærer eller foresatte.

Kvinesdal ungdomsskole