Kostholdsveiledning

Frisklivssentralen kan være er en viktig samarbeidspartner for barn, unge og familier som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

For å få individuell kostholdsveiledning kan man ta direkte kontakt med frisklivssentralen eller man kan bli henvist fra fastlege eller annet helsepersonell. Barn/ungdom kan komme alene eller sammen med foreldre/foresatte.

Frisklivssentralen Kvinesdal