Livet og sånn

Minimum antall timer i måneden med undervisning i folkehelse og livsmestring for elever fra 1-10 klasse inkludert lekser som involverer foreldre. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene.

Aktuelle temaer: Trygg, Venner, Følelser, Tanker, Kropp, Familie, Takknemlig, Mangfold, Vondt og vanskelig, Nettet, Hemmelig og Aktivitet.

Grunnskole