Lyttevenn

En lyttevenn skal motivere og stimulere barnas leseferdigheter og leselyst. Lyttevenn er eldrerådet sitt prosjekt og de kommer til skolen etter avtale og lytter til elever som leser. Prosjektet har bidratt til økt leselyst hos elevene.

Gjennom et lyttevennskap utvikles også trygge og gode relasjoner mellom generasjonene.

Eldrerådet
Frivilligsentralen