Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt NBO (new born behaviour observation)

NBO (new born behaviour observation)

Observasjon av barnets utvikling og samspill mellom foreldre og barn, samt veiledning til foreldre. Barnets alder 0-3 måneder.

NBO står for Newborn Behavior Observation.

Helsestasjonen