Nettverksmøter

Foreldre som har samtaler hos psykisk helse og rus som ønsker å ha med personer fra nettverket kan gjennomføre nettverksmøter. Der kan alle kan sette ord på sine opplevelser av det som er vanskelig, og sammen kan se etter muligheter og synliggjøre ressurser. Hovedpersonen bestemmer selv hvem som skal inviteres. Møtene tar utgangspunkt i klient sammen med de som er i nettverket.

Flere instanser kan være involvert avhengig av den aktuelle saken.

Psykisk helse og rus