Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Noen å snakke med – Blå Kors Barnas stasjon

Noen å snakke med – Blå Kors Barnas stasjon

Blå kors er tilgjengelig for den gode, veiledende samtalen både for barna, foreldrene og hele familien. Noen ganger handler det bare om å snakke om livet. Andre ganger ønsker man å få råd og veiledning om hvordan mestre hverdagen.

Blå Kors Lister