Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt og for den ekstra belastningen foreldre har for å utføre praktisk bistand og opplæring og helsehjelp til hjemmeboende barn med sykdom og/eller spesielle behov.

Koordinerende enhet