Parterapi

Parterapi er et tilbud til par som ønsker hjelp til å forebygge problemer, gjenopprette eller forbedre parforholdet. Par med hjemmeboende barn prioriteres.

Samtalene er på familievernkontorets lokaler i Farsund. Samtaler kan bestilles via sentralbordet.

Vanlige tema kan være:

  • kommunikajonsvansker
  • arbeidsdeling i hjemmet
  • tilgivelse og forsoning,
  • om hvordan man styrker og fortsetter parforholdet
  • avklaring eller avslutning av parforhold
  • konflikter og vold
  • seksuelle vansker m.m.

Les mer på Bufdir.no

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80, Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder – Avd. Farsund