PMTO behandling

PMTO er et behandlingstilbud for foreldre med barn i alderen 3 til 12 år som har eller står i fare for å utvikle alvorlige atferdsproblemer. Formålet er «å trene foreldre i sentrale foreldreferdigheter som kan forebygge, redusere eller stoppe atferdsproblemer hos barn og unge». Målet med PMTO behandlingen er å endre samspillsmønstre i familien og redusere barnets atferdsvansker.

PMTO behandling retter seg mot barn i alderen 3 – 12 år, som har utviklet atferdsvansker. Disse kommer ofte til utrykk hos barnet i form av:

Uro, blir lett frustrerte, trass, krangel med søsken og jevnaldrende, vanskelig å samarbeide med, vansker med å kontrollere negative følelser, osv.

Disse problemene kan føre til verbal og fysisk aggresjon. Noen av barna viser også tristhet og lav selvtillit. Alle barn kan oppføre seg slik, og alle foreldre kan oppleve dette til tider. Det er når det blir et mønster over tid (6 måneder) at man kan kalle det atferdsproblemer som foreldre bør vurdere å søke hjelp til.

 

 • Selve behandlingen foregår ved:
  • Ukentlige møter mellom terapeut og foreldre med fokus på mestring
  • Typisk omfang på behandlingsforløpet er 15–30 ukentlige møter à én time
  • Det legges vekt på at begge foreldre skal delta i behandlingen. Foreldre som ikke bor sammen, kan møte sammen eller hver for seg. Steforeldre som bor sammen med barnet, oppfordres også til å delta sammen med barnets forelder
  • Barnet involveres i behandlingsrommet ved behov
  • Foreldre trenes i terapitimene i nye måter å møte barnet på ved hjelp av praktiske øvelser som de gjennomgår ukentlig med terapeuten, etter utprøving hjemme
  • Foreldre og terapeut formulerer og evaluerer felles mål og delmål gjennom hele behandlingsforløpet
  • Dersom problemene også er til stede i skole/barnehage, er det nødvendig å arbeide på disse arenaene i tillegg

Tiltaket kan tilbys av PMTO terapeuter i Farsund, Flekkefjord og Lister barnevern

Kontakt informasjon til Lister barnevern og Farsund kommune er 38 38 20 00

Kontakt informasjon til Flekkefjord familiesenter er 38 32 82 00

På www.pmto.no har vi samlet nyttige tips og ressurser for foreldre.

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE