Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt PPT veiledning på systemnivå i barnehage og skole

PPT veiledning på systemnivå i barnehage og skole

Dette kan handle om veiledning i pedagogisk team ved den enkelte barnehage eller skole. PPT kan bidra i utviklingsarbeid knyttet til grupper, klasser eller på organisasjonsnivå. Ulike tema kan være klasseledelse, inkludering og tilpasset opplæring, atferd, ufrivillig skolefravær eller faglig kompetanseheving.

PPT Lister