Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Kriseteamet skal sikre og organisere støtte til mennesker som har opplevd ulykker og kriser. Teamet gir psykologisk førstehjelp, vurderer ditt hjelpebehov, og formidler kontakt med andre instanser/helsetjenester.

Psykisk helse og rus