Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Råd og veiledning til unge mennesker som skal ha barn og ikke bor sammen.

Råd og veiledning til unge mennesker som skal ha barn og ikke bor sammen.

Hjelp til å forebygge konflikter og få til et godt foreldresamarbeid.

Når en venter barn og ikke bor sammen er det en helt ny situasjon der det dukker opp mange spørsmål av både formell og praktisk karakter. Både individualsamtaler og foreldresamtaler.

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder – Avd. Farsund