Sinnemestring

Målet med kurset er å forhindre at ens sinne skal gå ut over andre, samt øke bevisstheten i forhold til hva som kan ligge til grunn for ens sinne.

På kurset vil man få presentert teknikker, verktøy og metoder for å mestre følelsene og aggresjonen. På kurset vil en også lære om sine risikosituasjoner og hva som skjer med kroppen når en blir sint.

Målgruppe: 18 år (16) og eldre.

Les mer om tiltaket på Bufdir.

Kontaktinformasjon: 38 39 58 50. e-post: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder – Avd. Farsund