SLT-koordinator

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. SLT-koordinator deltar i kjernegrupper.

SLT-koordinator  jobber med elever med atferdsvansker, langvarige og sammensatte vansker, rus og kriminalitet.

SLT-koordinator i Kvinesdal holder til på helsestasjonen og er også ansatt som ruskonsulent.

Kontaktinformasjon:
Ann Synøve Bakken Eftestøl
Tlf: 90238629

Virksomhet for forebygging og mestring