SMIL gruppe

Gruppen er for barn i alderen 8-12 år som er pårørende til foreldre med psykiske plager, rus eller somatisk sykdom. Barna blir mer bevisst egne behov, talenter og ressurser. De treffer andre i samme situasjon og blir bevisste egne tanker, følelser og handlinger. i tillegg kan de bli bedre i stand til å mestre vanskelige situasjoner.

Det er et gruppetilbud der det er 7-8 samlinger for barn og 2-3 familiesamlinger som drives av familiekonsulentene på helsestasjonen og psykisk helse.

SMIL står for Styrket Mestring i Livet.

Helsestasjon

Psykisk helse og rus