Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Snus -/røykeslutt veiledning

Snus -/røykeslutt veiledning

For å motta individuell røykeslutt veiledning kan man ta direkte kontakt med frisklivssentralen eller blir henvist av fastlege eller annet helsepersonell. Motiverende intervju brukes som samtalemetode i veiledningen.

Frisklivssentralen Kvinesdal