Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Sommerturer for barn som pårørende

Sommerturer for barn som pårørende

Tilbudet er til barn som er pårørende til noen med psykiske helseutfordringer, rus, somatisk sykdom. Formålet med turene er å gi barna gode opplevelser.

Det er to turer i løpet av sommeren. En av turene er for barn fra 2. klasse til 7. klasse og en av turene er for familie.

Helsestasjonen
Psykisk helse og rus