Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp er et tiltak som innebærer at barn i barnehagealder med rett til dette, får nødvendig utviklingsstøtte. Hjelpen gis av pedagog og/eller assistent enten i hjemmet eller i barnehagen.

PPT Lister