Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Språk, adferd eller samspill tiltak

Språk, adferd eller samspill tiltak

Tiltaket er for barn som har utfordringer med språk, adferd eller samspill. Det utarbeides en tiltaksplan internt i barnehagen i samarbeid med foresatte.

Barnehagen