Språkutvikling

Helsestasjon og barnehage jobber sammen ved bekymring rundt et barns språkutvikling.

I tillegg vurderes barns språkutvikling når barnet er 2 år og 4 år, og det er en rutine for videre oppfølging.

Helsestasjon
Barnehage