Støttekontakt

Du kan søke om støttekontakt hvis du er sosialt isolert. En støttekontakt skal hjelpe deg til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Koordinerende enhet