Svangerskap og rus

Tiltaket er et samarbeid mellom blant annet jordmor, fastlege og ruskonsulent ved mistanke om rus i svangerskapet, eventuelt tvangsinnleggelse.

Helsestasjon