Tankevirus

Tankevirus er et tiltak for elever med utfordringer med psykisk helse. Per idag gis det individuelt til elever fra helsesykepleier og familiekonsulenter.

Det tilbys også tankevirus-kurs for personer over 18 år gjennom psykisk helse og rus-tjenesten. Kurset går over 3 tirsdager i 1-2 timer pr gang.

 

Helsestasjonen
Psykisk helse og rus