Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Terapeutiske samtaler

Terapeutiske samtaler

Terapeutiske samtaler for mennesker som ønsker endring i livet i forhold til andre mennesker. Tema kan også være i forhold til sorg.

Samtalene er på Familievernkontorets lokaler i Farsund. Samtaler kan bestilles via sentralbordet. En trenger ikke å oppgi bakgrunn for henvendelsen.

Les mer på Bufdir.no

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder – Avd. Farsund