Torsdagsklubben

Torsdagsklubben holder til på frivilligsentralen og er et tilbud for personer med funksjonshemming. Klubben foregår ca hver 2.torsdag. Sosialt samvær med musikk, dans, sang, bingo, spill og salg av mat. Torsdagsklubben drives av aktivitører og frivillige.

Frivilligsentralen