Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Trivselsundersøkelse på ungdomsskolen

Trivselsundersøkelse på ungdomsskolen

Elevrådet har laget en trivselsundersøkelse som gjennomføres annenhver måned for å følge med på elevenes trivsel. Miljøkonsulentene har tilgang til resultater og bistår eventuelt kontaktlærer i oppfølging. Undersøkelsen inneholder spørsmål som dreier seg om mobbing, trivsel på skolen, i klassen, med elever/voksne osv.

Undersøkelsen har som formål å forebygge mobbing og mistrivsel, få en oversikt over §9-A saker og følge aktivitetsplikten.

Kvinesdal ungdomsskole