Undringsmøte

Undringsmøte

Undringsmøte er et møte mellom barnehage og foreldre, eller skole og foreldre for å ta opp en tidlig undring/bekymring ihht handlingsveilederen i BTI.

Barnehage
Skole