Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Utlån av aktivitetsutstyr

Utlån av aktivitetsutstyr

I BUA Kvinesdal kan man låne fritids- og aktivitetsutstyr helt gratis opptil 1 uke. BUA holder til i lokalene til ASVO Kvinesdal.

Åpningstider:
Tirsdag og torsdag 14:00-17:00