Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Vanlig men vondt gruppe

Vanlig men vondt gruppe

Gruppetilbud for barn som bor i to hjem og har vansker etter samlivsbrudd. Tilbudet består av 8 samlinger i skoletiden.

Helsestasjon/skolehelsetjeneste
Grunnskole
Skolemiljøveileder