Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Velferdsteknologi og hjelpemidler

Velferdsteknologi og hjelpemidler

KvinaVita er Kvinesdal kommune sin velferdsteknologiske satsning for å holde seg oppdatert og være i front. Det er viktig å kjenne til og teste ut tilgjengelige produkter og løsninger for å kunne gi innbyggerne et godt tilbud. For å kunne gjøre dette så har vi en egen visningsleilighet som vi hele tiden oppdaterer med de nyeste produktene. Her tester vi produktene og gjør oss erfaringer med dem, slik at vi kan anbefale og demonstrere dem.

Kontakt: Svein Skårdal
Åpen omsorg & rehabilitering
Koordinator for eHelse og velferdsteknologi
Epost: svein@kvinesdal.kommune.no
Telefon: +47 928 46 896

Ved langvarige behov(= mer enn 2 år) lånes hjelpemidler ut fra  NAV Hjelpemiddelsentral Agder