Fysioterapitjenesten

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysioterapi, kan få hjelp enten fra kommunens egne terapeuter eller private institutt med kommunal avtale.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser.

Hvordan?

  • Fysioterapeutene behandler barna hver for seg, eller i gruppe.
  • Behandling kan gis hos fysioterapeuten, i barnehagen, på skolen eller i hjemmet.
  • Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler

Kontaktinformasjon: Fysioterapeut for barn Tone Merete Thompsen
Tlf: 903 62 944
Epost: Tone.Merete.Thompsen@kvinesdal.kommune.no