HABU

HABU

Habilitering for barn og unge.

HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning.

Målet for deres tjenester er at barn og unge med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad skal oppnå mestring, selvstendighet og deltakelse i samfunnet.

De tilbyr tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. HABU samarbeider med spesialisthelsetjeneste, fastleger, kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager, skoler, PPT og andre tjenester for barn og unge.

Les med om denne tjenesten på deres nettside.