Helsestasjonen

Helsestasjonstjenesten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre.

Helsestasjonen jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom. Helsestasjonen følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling. Ved helsestasjonen kan foresatte få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets helse og trivsel.

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som foreldre kan forstå barnet ditt best mulig. På helsestasjonen møter du helsesykepleiere som kan gi deg råd og tips. Vi er her for deg og barnet ditt – og vi har taushetsplikt!

I tillegg er både skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, familiekonsulentene, helsestasjon for ungdom og psykisk helse for barn og ungdom organisert sammen med helsestasjonen i Kvinesdal.

 

Kontaktinformasjon: Avdelingsleder Kristin Edland Aamodt
Tlf 98 63 53 43
Epost: kaa@kvinesdal.kommune.no