Jordmortjenesten

Jordmor treffes på helsestasjonen mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl.8.00- 15.00. Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for mor og barn.

I Kvinesdal samarbeider jordmor og leger om svangerskapskontroller, men friske gravide kan selv velge hvem de vil gå til. Vi har også et samarbeid med gynekologisk poliklinikk og fødeavdelingene i Flekkefjord og Kristiansand.

Dersom du ønsker å gå til jordmor for svangerskapskontroller, må du selv ta kontakt for å bestille første time. Jordmor vil gjerne ha kontakt med den gravide tidlig i svangerskapet for å få gitt god informasjon. I et normalt svangerskap er det vanlig med 8 kontroller hos jordmor. Ved behov settes det opp hyppigere kontroller og det henvises ev. videre. Far er velkommen til å være med på svangerskapskontroller, men vi ønsker én kontroll forbeholdt mor. Vi har fokus både på den fysiske og psykiske helsen gjennom svangerskapet. Det legges vekt på individuell veiledning med forberedelse til fødsel, amming og den første tiden etter fødsel.

Jordmor tilbyr fødsels- og foreldreforberedende kurs i forkant av fødsel, og hjemmebesøk etter fødselen. Den enkelte får tilbud om hjemmebesøk direkte når jordmor får melding fra fødeavdelingen om fødselen – innen 1.-3.dag etter utreise fra sykehuset. Jordmor inviterer til barseltreff når barnet er 3-4 uker.

 

Aktuelle temaer knyttet til svangerskapet

  • Fysiske og psykiske forandringer i svangerskapet
  • Kosthold og levesett
  • Fosterets utvikling
  • Bearbeiding av tidligere fødselsopplevelser
  • Forberedelse til fødsel
  • Amming
  • Forberedelse til foreldrerollen

 

Kontaktinformasjon: Jordmor Mari Hornbæk
Tlf: 95 21 40 72 eller 38 35 79 90