Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester og tjenester fra psykisk helsevern.

I Kvinesdal kommune er Tjenestekontoret koordinerende enhet.

Kontaktinformasjon:
Tlf. 38357700
Epost: tjenestekontor@kvinesdal.kommune.no

Saken avsluttes

Du kan gå ut av handlingsveilederen