Kulturenheten

Under Kulturenheten i kommunen ligger kulturhuset, kino, biblotek, kvinabadet, bøkkerbua, flere museum, idrett, Knaben leirskole, ungdomsarbeid, kulturskolen og frivilligheten. Under finner du kontaktinformasjon til virksomhetsleder samt fagleder som jobber inn mot ungdom.

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder for kultur
Jan Schou
Tlf: +4791894640
Epost: Jan.Schou@kvinesdal.kommune.no

Fagleder kultur – Kjør me ved, Ein plass å ver, fritidskortet, inner10er, UKM, KUNG.
Leah Henriette Rafoss
Tlf: +4791894640
Epost: leah.henriette.rafoss@kvinesdal.kommune.no