Kvinlog skule

Kvinlog skules visjon: Målet er å gjera skulen vår til ein så trygg og god skule som mogleg – der alle kan trivast og få kunnskaper – der alle viser omsorg for kvarandre.
Eleven skal kjenna/merka at læraren er glad i han.

 

Kontaktinformasjon:
Tlf: rektor: 90157268
E.post: kvinlog.skule@kvinesdal.kommune.no