Liknes barneskole

Liknes skoles visjon er “Læring i Sentrum”. Dette gjenspeiler den daglige jobben vi gjør her på skolen, og at skolen er kommunens sentrumsbarneskole.

Liknes skole skal bygge på omsorg, kunnskap, kreativitet, ansvarslæring og samarbeid i samsvar med grunnskolens formålsparagraf. Gjennom lek og læring skal vi ta vare på hele mennesket i et utfordrende, trygt og spennende skolemiljø.

Liknes skole skal være i endring og bli et levende senter i oppvekstmiljøet til våre elever.

 

Kontaktinformasjon:
Tlf: 38 35 85 80
Tlf SFO: 46935844
Epost: liknes.skole@kvinesdal.kommune.no