NAV Lister

NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp.

NAV Lister inngår i Listersamarbeidet og har kontorer fordelt i kommunene i Lister-regionen i tillegg til Lund.

Kontaktinformasjon: Leder Nav Lister Bente Haugland
Epost: Bente.Haugland@nav.no