Kvindesdal kommune Tjenesteoversikt Psykisk helse for barn og unge og deres familie

Psykisk helse for barn og unge og deres familie

Helsestasjonen er kommunens tilbud om psykisk helsehjelp til barn og ungdom (0-18 år).

Tjenesten er en integrert del av helsestasjonens tilbud og skal være lett tilgjengelig for foreldre og barn/ungdom via helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Helsestasjonens hjelp til barn og unge som strever psykisk er et lavterskeltilbud og er åpent for alle typer henvendelser uten noen form for henvisning.  Ved bekymring er det ønskelig at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt så tidlig som mulig.

Kontaktinformasjon: Avdelingsleder helsestasjon Kristin Edland Aamodt
Tlf 98 63 53 43
Epost: kaa@kvinesdal.kommune.no

 

Saken avsluttes

Du kan gå ut av handlingsveilederen