Psykisk helse og rus

I avdeling for psykisk helse og rus møter du mange forskjellige faggrupper, men vi jobber ut fra en “flat struktur” – det vil si at vi ikke har et typisk profesjonshierarki. Det er den kompetanse og ferdigheter den enkelte medarbeider har som avgjør hvilke oppgaver og ansvarsområder han eller hun har. Forskning viser dessuten at effekt av terapi ikke er avhengig av profesjon, type utdannelse eller bestemt metodikk, men har mer å gjøre med selveden terapeutiske alliansen (relasjon og enighet om mål for endring).

Kontaktperson:

Leder for psykisk helse og rus Terese Vidringstad
Tlf: +4741806624
Epost: Terese.Vidringstad@kvinesdal.kommune.no

Saksbehandler for psykisk helse og rus Christine Strand Skårdal
Tlf: Sentralbord 38357700
Epost: christine.strand.skardal@kvinesdal.kommune.no