Rafoss barnehage

Rafoss barnehage er en av Kvinesdal kommunes 7 barnehager, og ligger i Vesterdalen, ca 6 km fra Kvinesdal sentrum. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser like med både vann og hei. Rafoss barnehage er en 2 avdelings barnehage med barn i alderen 0-5 år; en småbarnsavdeling 0-3 og en for de eldste 3-5. For tiden går det  32 barn hos oss. Stor avdeling heter “Laksen” og liten avdeling heter “Smolten”, inspirert av lakseelven som renner like ved barnehagen.

 

Kontaktinformasjon:
Mob: 90524522 (Kontor)
Mob: 94504499 (Smolten)
Mob: 46950166 (Laksen)
E-post: berit.ofte@kvinesdal.kommune.no