Sentrum barnehage

Sentrum barnehage ligger på Gullestad, og den sto ferdig i august 2008. Barnehagen ligger idyllisk til ved elva Kvina, og “vegg i vegg” med Gullestadskogen. Her har vi vår egen grillplass med grillhytte for kaldere dager. I nær beliggenhet er videregående skole, Kvinesdalshallen, Liknes skole, Kvinesdalheimen og det er gå-avstand til fasiliteter som bibliotek, kulturhus, butikker, kafeer, park etc.

Barnehagen har tre avdelinger der to av dem har utvidet barnegruppe. Barnehagens grunnbemanning er 1 voksen på 6 barn(over 3 år) eller 1 voksen på 3 barn(under 3 år) I tillegg kommer styrer i 100 % stilling.
Vakker: 24 barn – 4 og 5 åringene (Fiolett og Indigo)
Vennlig: 16 barn – 2 og 3 åringene (Gul, Grønn og Blå)
Vågal: 9 barn – 1 og 2 åringene (Rød og Oransje)

Uteområdet inneholder blant annet lekeapparater, sandkasse, et amfi, sykkelløype, snekkerbod og grillhytte.

Vi har fokus på å være mye ute, og alle avdelinger har en til flere turdager i uka.
Barnehagen har et eget fokus på kreativitet, barns medvirkning og bærekraftig utvikling.

Visjon: «Ulike barn, like muligheter»

Kontaktinformasjon:

Telefon styrer Jan Rune Strømland: 41 50 25 69

Mobil Vakker: 94504475
Mobil Vennlig: 48272203
Mobil Vågal: 90703144